Obchodní podmínky Víno D.K.S. spol. s r.o.

Firma Víno D.K.S. spol. s r.o. je plátce DPH

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vinarstvikern.cz/shop. Vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnost Víno D.K.S spol. s r.o., Sklepní 546, 691 81 Březí, IČO: 26216141, DIČ: CZ 26216141) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Objednávka zboží

Zboží můžete objednat:
1/ online přes eShop vinařství na www.vinarstvikern.cz/shop
2/ mailem na adrese info@vinarstvikern.cz
3/ telefonicky na čísle +420 736 516 195

Objednávky přes eShop vinařství můžete objednávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek telefonicky je možný v pracovní dny 8:00-17:00.

Objednávku v internetovém obchodě provádí kupující vložení vybraného zboží do nákupního košíku. Při kompletaci objednávky provede kupující registraci a uvede iniciály potřebné k expedici jeho objednávky. Každá objednávka je vždy prodávajícím písemně potvrzena kupujícímu na emailovou adresu.

Každá objednávka musí obsahovat: název zboží, počet kusů, způsob doručení, adresu doručení a fakturační adresu (pokud se liší od doručovací adresy), kontaktní údaje (jméno, email, telefon). Provozovatel se zavazuje tyto informace o kupujícím použít výhradně k odbavení objednávky.

Po potvrzení objednávky kupujícímu prostřednictvím e-mailu na uvedenou adresu je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Minimální objednané množství je 1 karton (6 lahví, přičemž není podmínkou, aby bylo víno stejného druhu). Díky logistice a minimalizování nákladů na dopravu je objednávka vždy 6lahví /1karton/. Tedy jsou to vždy násobky 6. lahví / odběry po celých kartonech /

Veškeré přijaté objednávky jsou oboustranně závazné. Vytvořením objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami. Prodávající se zavazuje, že bude dodávat zboží v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám a předpisům pro ČR.

 

Dodací podmínky

Zboží, které máme skladem expedujeme v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Pokud není Vámi požadované zboží skladem, budete o možném termínu dodání informováni nebo bude nabídnuta jiná možnost.

Způsob a místo doručení zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky zboží se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou kupujícím. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (fakturu).

Kupující je povinen překontrolovat si zboží při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen reklamovat zásilku ihned pracovníkovi zásilkové firmy – odpovědnost za poškození zásilky nese dopravce. Zejména překontrolovat zda není zásilka mokrá. Každá zásilka je pojištěna a v případě pochybností zásilku nepřebírat!!!

 

Způsoby dodání zboží

Osobní odběr přímo ve vinařství Víno D.K.S spol. s r.o., Sklepní 546, Březí 691 81.
Doručení zásilkovou službou Messenger na uvedenou adresu, přepravné hradí kupující.
Výše přepravného na území ČR je závislá pouze na hmotnosti zásilky. Pro tichá vína je cena stanovena takto:

1 karton 145 Kč s DPH (1-6 ks lahví)
2 kartony 218 Kč s DPH (12 ks lahví)
3 kartony 290 Kč s DPH (18 ks lahví)
4 kartony 363 Kč s DPH (24 ks lahví)
5 kartonů 436 Kč s DPH (30 ks lahví)

 

Platební podmínky

Platbu za zboží je možno provést:
V hotovosti – při osobním odběru přímo ve vinařství
Dobírkou při převzetí zboží v rámci ČR cena je +30 Kč. Zboží je odesláno zásilkovou službou na Vámi uvedenou adresu, částka zahrnuje dopravné a doběrečné ve výši 30 Kč s DPH které se připočítává.

 

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu.
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace – V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

1/ Odešlete informaci o vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) na email: info@vinarstvikern.cz nebo písemně poštou na adresu Víno D.K.S. spol. s r.o., Sklepní 546, Březí 691 81. Uveďte číslo Vašeho účtu, kam Vám mají být poslány peníze.

2/ Odešlete zboží na naši adresu Víno D.K.S spol. s.r.o., Sklepní 546, Březí 691 81. Zboží musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být kompletní a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.